Om CBF Elektriska AB

Vår organisation

• CBF Elektriska AB
• Organisationsnr: 556444-7406
• Etableringsår: 1992
• Administration: Elisabeth Öberg
• Daglig Ledare, Kvalité & Miljö: Bruno Fredriksson.
• Projektledare: Gustav Jansson

Utbildning
Alla installatörer utbildas fortlöpande i branchorganisationens (EIO) egna utbildningsorgan i Nyköping.
Anslutningar
Svenskt Näringsliv, EIO.
Avtalsparter
Elektrikerförbundet, Industriförbundet.
Kvalitets- & miljöplan
EIO-Q ansluter till ISO 9001, EIO-Q Miljö
Medlemmar i Byggnadsvårdsföretagen