Välkommen till cbf elektriska ab!

ett familjeägt företag inom El/Tele/Data/Larm installationer

Om CBF Elektriska AB

Vår organisation

• CBF Elektriska AB
• Organisationsnr: 556444-7406
• Etableringsår: 1992
• Administration: Siw Danielsson
• Daglig Ledare, Kvalité & Miljö: Bruno Fredriksson.
• Projektledare: Emil Sörensson 
• Datahantering: Fredrik Larsson (IT Snickarn)

Utbildning
Alla installatörer utbildas fortlöpande i branchorganisationens (EIO) egna utbildningsorgan i Nyköping.

Anslutningar
Svenskt Näringsliv, EIO.

Avtalsparter
Elektrikerförbundet, Indusriförbundet.

Kvalitetsplan
EIO-Q ansluter till ISO 9001.

Miljöplan
EIO-Q Miljö.

Kontaktinfo

Besöksadress:
Karintorpsvägen 2
Parkvägen
694 60 Åsbro

Tel. 0582-50996
Fax. 0582-51380

bruno@cbf-elektriska.se

oskar@cbf-elektriska.se